Brein in Beweging Teamtherapie

 

Brein in Beweging is ontstaan vanuit de vraag naar een gecombineerde, multidisciplinaire therapie voor meervoudige of complexe klachten. In de praktijk komen mensen met fysieke klachten meestal terecht bij de fysiotherapeut en met psychische problemen bij de psycholoog of psychotherapeut. Dat zijn verschillende vakgebieden voor klachten die elkaar vaak beïnvloeden en/of versterken.

Bij Brein in Beweging werken de therapeuten en behandelaars als team samen en wordt per cliënt gekeken welke hulp of therapie iemand nodig heeft en hoe we die het beste kunnen combineren. Teamtherapie noemen we dit.

 

Het multidisciplinaire team van Brein in Beweging bestaat uit de volgende specialisten:

 •  de psychotherapeut/hoofdbehandelaar;
 •  de psycholoog;
 •  de maatschappelijk werker;
 •  psychosomatisch fysiotherapeut;
 •  psychomotore therapeut;
 •  ergotherapeut;
 •  diëtist;
 •  zorgcoördinator;

 

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten worden de behandelaars ingeschakeld die samen met jou aan de slag gaan. Maak kennis met het team.

 

Verwijzing en intake

Voor Brein in Beweging TeamTherapie heb je een verwijzing* nodig van een huisarts, bedrijfsarts of specialist. Met de ingevulde verwijzing kun je contact opnemen met de zorgcoördinator van Brein in Beweging om afspraken te maken voor de intake. Dat kan telefonisch via t. 088 - 376 01 00 of via mail.

De intake bestaat meestal uit drie afspraken van een uur: met de psycholoog, met de psychomotore therapeut en afsluitend met de psychotherapeut; deze laatste is ook de hoofdbehandelaar van de TeamTherapie.

Tijdens de intake kun je een indruk opdoen van wie we zijn, wat we doen en of het klikt. Na de intake besluiten we of we je in behandeling kunnen nemen. We overleggen welke hulp of therapie ingezet kan worden en welke specialisten uit het team hierbij betrokken kunnen worden. We stellen een behandelplan op dat je samen met de zorgcoördinator doorneemt.

Een traject duurt meestal tussen de zes en negen maanden, maar kan ook korter of langer zijn. Ieder traject is maatwerk en nauwkeurig afgestemd op wat je wilt bereiken.  Een behandelsessie duurt meestal een uur. Houd er rekening mee dat je zelf de hoofdrol in het traject speelt: jij bent zelf het belangrijkste lid van het team. Dit vraagt tijd, inzet en motivatie voor een langere en intensieve periode.

In sommige gevallen moeten we na de intake concluderen dat Brein in Beweging TeamTherapie geen geschikte optie voor iemand is. In dat geval leggen we uit waarom niet en adviseren we over mogelijke alternatieven.

 

* Verwijzing.

Ben je geïnteresseerd in Brein in Beweging Teamtherapie? Overleg dan eerst met je huisarts. Als hij of zij denkt dat ons traject je kan helpen, dan kun je hier een standaardverwijzing downloaden, die de arts kan invullen en ondertekenen. De huisarts kan ook verwijzen via ZorgDomein; hier staan we vermeld onder combinatieafspraak Brein in Beweging/Specialistische GGZ.

 

Wachttijden

Voor Brein in Beweging Teamtherapie werken we met aanmeldlijsten. De actuele wachttijd  (april ’24) per vestiging is momenteel:

 • Vestiging Elburg : 8,5 maanden
 • Vestiging Wezep : 9 maanden
 • Vestiging Epe : 11 maanden

Behandeling

Tijdens de duur van het behandeltraject komen behandelaars van de TeamTherapie eens in de twee weken bij elkaar om de vorderingen en eventuele aanpassingen van het programma te bespreken. De resultaten en voortgang worden vanzelfsprekend ook met jou besproken en -als je hiervoor toestemming hebt gegeven- tussentijds en na afronding schriftelijk gerapporteerd aan de huisarts en/of verwijzer.

Voorbeeld Teamtherapie traject


Ieder traject bestaat in ieder geval uit gesprekken met de psycholoog en sessies met de psychomotore therapeut; deze twee therapievormen maken altijd deel uit van de behandeling. In de eerste maand heb je bijvoorbeeld wekelijks een gesprek met de psycholoog en een psychomotorische therapiebehandeling (PMT). Deze 1 op 1 sessies vinden plaats in onze praktijk.  Na verloop van tijd kunnen er waar nodig of zinvol andere specialisten of therapievormen worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker zijn als er problemen spelen in het gezin, ergotherapie voor meer zelfredzaamheid bij een lichamelijke beperking of een diëtist voor een gezonder voedingspatroon. Daarbij speelt je persoonlijke situatie natuurlijk ook een rol: we kijken samen naar wat je nodig hebt én naar wat je aankunt. Dan gaat het over je eigen belastbaarheid, maar ook over de combinatie met gezin, werk of studie. In de loop van het traject kunnen er aanvullende disciplines worden ingezet of juist eerder worden afgerond, afhankelijk van de voortgang. Dit gaat altijd in overleg met jou.


 


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek