Ria Engelgeer

Maatschappelijk werker

 

'Mensen komen bij Brein in Beweging teamtherapie vanwege gecombineerde lichamelijke en psychische klachten. Om te achterhalen waar deze klachten vandaan komen en waarom ze soms blijvend lijken te zijn, kijken we ook naar andere zaken die van invloed zijn op het leven van mensen. Soms speelt financiële onzekerheid een rol of speelt er iets op het gebied van werk, dagbesteding of met uitkeringsinstanties. Als maatschappelijk werker kan ik hierbij helpen.

Ook relationele problemen, binnen het gezin, de familie of daarbuiten, kunnen het herstel van klachten in de weg zitten. Aan de hand van een genogram (familiestamboom) en sociogram (andere belangrijke relaties) onderzoeken we samen hoe deze relaties jouw leven hebben gevormd en welke invloed ze hebben op het hier en nu. Het doel is om samen te werken aan gezonde relaties met een goede balans tussen geven en ontvangen. Ik help mensen om hun doelen te bereiken zodat ze zoveel mogelijk in vrijheid én verbondenheid met zichzelf en elkaar kunnen leven.'


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek