Privacyverklaring Brein in Beweging 

 

Brein in Beweging
Maisakker 40
8091 MZ Wezep

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Brein in Beweging. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brein in Beweging verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij van jou verwerken zijn de volgende:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brein-in-beweging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van jouw persoonsgegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Brein in Beweging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (individueel en/of via een nieuwsbrief voor zover van toepassing)
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brein in Beweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brein in Beweging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brein in Beweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brein in Beweging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brein-in-beweging.nl.

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Brein in Beweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brein in maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brein-in-beweging.nl.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Brein in Beweging gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De cookies houden onder andere het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt bij. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Brein in Beweging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Brein in Beweging bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Dit vind je via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Brein in Beweging te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Brein in Beweging heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Brein in Beweging verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan deze privacyverklaring voldoen. Heb je vragen of opmerking over deze verklaring of over de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op via:

Brein in Beweging
Maisakker 40
8091 MZ Wezep
T: 088 - 376 01 00

info@brein-in-beweging.nl


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek