Psychomotorische therapie

 

Psychomotorische therapie (ook wel PMT genoemd), is een therapievorm waarbij je samen met de therapeut lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten doet. Het doel is het bereiken van een gedragsverandering waardoor de psychische of lichamelijke klacht vermindert of verdwijnt. Soms is dat niet haalbaar en dan richt de therapie zich op het leren omgaan met een situatie en op acceptatie.

 

Lichaam als uitgangspunt

De lichamelijke activiteiten en oefeningen zijn een manier om het gedrag te onderzoeken en nieuwe ervaringen op te doen op het gebied van voelen en denken. Het lichaam is een belangrijk uitgangspunt binnen de PMT. Bewegingspatronen, lichaamstaal en -houding en ademhaling kunnen bijvoorbeeld wijzen op spanningen. Maar in de praktijk kijkt de therapeut ook hoe iemand omgaat met opdrachten, met zichzelf en met anderen.

Hoe werkt het?

Voor psychomotorische therapie heb je geen verwijzing nodig. Je kunt gewoon zelf een afspraak maken voor een intake. Je bespreekt dan de hulpvraag met de therapeut. Dit wordt het hoofddoel van de behandeling, maar je gaat hiermee stapsgewijs aan de slag via subdoelen. Denk bijvoorbeeld aan bewustwording van houding, het herkennen en aangeven van grenzen, vertrouwen krijgen in jezelf en/of anderen en het leren luisteren naar je gevoel.

Voor wie?

Psychomotorische therapie is een individuele therapie en kan hulp bieden aan kinderen en volwassenen die moeite hebben met of last van bijvoorbeeld:

  • grenzen herkennen en aangeven;
  • burn-out klachten;
  • chronische pijn klachten;
  • ontspannen;
  • lichaamsbewustzijn;
  • (zelf)vertrouwen;
  • depressieve klachten;
  • traumaverwerking;
  • emotie/agressie problematiek;
  • autisme e.d.

Vergoeding PMT

PMT valt volgens de zorgverzekeraars onder de ‘Alternatieve geneeswijzen’. Wanneer je een aanvullende verzekering hebt, wordt het meestal (gedeeltelijk of volledig) vergoed. Dit kun je navragen bij je zorgverzekeraar. Onze psychomotorische therapeuten zijn aangesloten bij de NFG en FVB. De factuur sturen we standaard naar de cliënt en kun je (indien van toepassing) zelf declareren bij je zorgverzekeraar. Per 1.1.2023 is het tarief voor PMT  € 60,- per consult van 45 minuten.


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek