Betalingsvoorwaarden Brein in Beweging

 

Ben je bij Brein in Beweging in behandeling (geweest)? Dan gelden hierbij de volgende betalingsvoorwaarden en termijnen:

  • Binnen 30 dagen na beëindiging van de behandeling ontvang je onze nota.
  • Binnen 30 dagen na verzenddatum van de nota geen betaling ontvangen: herinneringsnota
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum herinneringsnota geen betaling ontvangen: aanmaning 
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum aanmaning geen betaling ontvangen: ingebrekestelling + incassokosten afhankelijk van notabedrag
  • Binnen 14 dagen na verzenddatum ingebrekestelling geen betaling ontvangen: 'de 15 dagen brief'  voor het notabedrag verhoogd met de incassokosten
  • Binnen 15 dagen na verzenddatum '15 dagen-brief'  geen betaling ontvangen: inschakeling incassobureau voor het vorderen van de openstaande nota plus alle bijkomende kosten.

Heb je vragen over onze betalingsvoorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Bellen kan ook: t. 088 - 376 01 00


Neem contact op voor een vrijblijvend advies gesprek